+420 734 713 084 wikilist@wikilist.cz

Sport

Tělocvičná jednota

Sokol Vyšehrad vznikla 20. dubna 1890. Pro oficiální vznik bylo nutné svolat ustavující valnou hromadu, která zvolila prvního starostu Fr. Babánka a náčelníka M. Mečíře. V této době spadala jednota do župy Středočeské. Cvičení započalo 1. července 1980 v propůjčené tělocvičně obecní školy na Děkance. O rok později vzniklo i cvičení žen.

Od počátku založení Sokola Vyšehrad bylo cvičení děleno na ženskou a mužskou část, které byly dále děleny na věkové kategorie (děti 6-8 let až stará garda). Hlavním oborem cvičení byla sokolská všestrannost, tedy cvičení prostná (cvičení na vymezené ploše s akrobatickými prvky, nejčastěji při doprovodu hudby) a cvičení na nářadí (bradla, hrazda, kůň, koza, kruhy). Po více než čtyřiceti letech od založení sokola byl zadán návrh na stavbu vlastní sokolovny. Tohoto úkolu se zmocnili 3 architekti Petrů, Podlaha a Krásný. V roce 1933 byla sokolovna dokončena.

Jelikož Sokol Vyšehrad díky bohu přežil i totalitní režim, tak po skončení 2. světové války se dostal do největší fáze rozkvetu. V roce 1948 se oddělil mezi 2 rozdílné oddíly oddíl vzpírání a zápasu. V roce 1952 do sokola přichází dodnes známý basketbalový oddíl. Koncem 50. let byl založen šachový oddíl, který také dodnes existuje.

Pokud se podíváme do současnosti, tak mnoho jichž výše zmíněných oddílu stále funguje. Aktuálně se na Vyšehradě nachází basketbal, šachy, triatlon, volejbal, vzpírání, zápas, sportovní gymnastika a sportovní všestrannost pro děti, mládež a maminky. Mezi nejznámější oddíly na Vyšehradě patří oddíl basketbalu. Ten tvoří mládež od šesti let, která trénuje v blízké vzdálenosti ZŠ Plamínkové. Samozřejmostí jsou další kategorie U14, U15, U17, U19 a muži. Muži hrají aktuálně druhou nejvyšší soutěž v České republice, 1. ligu mužů pod vedením bývalého ligového hráče a zkušeného trenéra, který vede i českou reprezentaci Univerziádu Miroslav Marko. Jelikož letošní ligový ročník postihla pandemie Covid-19, tak je celá sezóna anulována a tým zůstává v této soutěži.